Շաբաթ, օգոստոս 24, 2019
Baby հետ խոսափողով

Միկրոֆոններ

Միկրոֆոններ `ամեն ինչ պետք է իմանալուց առաջ գնելիք Գոյություն ունեն մի քանի նոր պատճառներ, որպեսզի ձեռք բերեն նոր խոսափող: